Обща информация

Регионална колегия Перник е учредена на 09.05.2019г. Същата упражнява дейността си на територията определена в Приложение към чл.23, ал.1 от ЗСОМСААМСЗПР, а именно обл.Перник, общини Брезник, Земен, Ковачевци, Перник, Радомир и Трън.

Адрес на упрвление: Гр.Перник, ул.Никола Чучулков 4.

 

Към момента колегията наброява 19 редовни членове.

 

Членски внос

Членският внос, гласуван на Конгреса на БАЗ, е в размер на 2% месечно от минималната работна заплата за страната и се заплаща до края на месец март на текущата година. За 2021 г. той е 156 лева, изчислен върху 650 лева.

Поради създалата се обстановка с Ковид-19, Националният съвет взе решение да намали ежемесечния членски внос за 2021г. от 13 лв. на 10 лв. или общо в размер на 120 лв. за отчетната 2021г.

 

БАНКОВА СМЕТКА

Банкова сметка на Регионална колегия Перник:
IBAN: BG66STSA93000026366606
Банка:
В полза на Регионална колегия на Българска асоциация на зъботехниците – Перник
С основание за плащане: Трите имена – Членски внос

Контакти

Адрес

ул. „Никола Чучулков“ 4, 2304

Регионален председател

+359 897 841 851

Имейл

office-pernik@baz.bg

Новини

Структура

Весела Александрова

Председател

 • Заместник председател: Росен Николов Кючуков

  Секретар: Людмила Стоилова Иванова

  Членове:

  1. Даниела Иванова Йорданова
  2. Диана Георгиева Костадинова
 • Контролна комисия:

  Председател: Илиана Искренова Христова

  Членове:

  1. Ванеса Василева Славчева
  2. Хайдрун Венус Исталиянова

   

  Комисията по професионалнна етика:

  Председател: Цветанка Рангелова

  Членове:

  1. Антоанета Владимирова Боянова
  2. Тинка Неделчева Неделчева

Обучения и курсове

За актуални куросове и обучения моля изпратете запитване на емайл: office-pernik@baz.bg или ни се обадете на телефон +359 897 841 851

Полезни връзки